Über nilinseber

מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים מתנות מגברים לעצמם. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי שירותי ליווי באילת – צור תעסוקה טובה עם רווחים גדולים, ולקוחות עשירים מעניקים לשירותים ישירות את הרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לפתח שיתוף פעולה ממושך, שיהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים תנאים הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע אך ורק מהסדר של הילדה עצמה, מכיוון שתשלום השכירות טמון רק בחשבון העובד. המחיר המשוער של הנדל"ן היומי בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.
Nach oben